آخرین مطالب
امکانات برای درخواست
 

عناوين  و برنامه هاي فعاليت هاي پرورشي و فرهنگي  مهرماه

 

رديف

موضوع فعاليت

1

برگزاري مراسم شروع سال تحصيلي

2

برگزاري هفته دفاع مقدس

3

بررسي و كنترل ابلاغ هاي دبيران و عوامل اجرائي و پيگيري رفع نواقصات

4

ارسال گزراش شروع به كار اول سال همكاران به اداره متبوع

5

استخراج ساعات اشتغال به همكاران به تفكيك مؤظف و غير مؤظف در روزهاي هفته

6

تشكيل جلسه شوراي دبيران و توصيه به دبيران جهت برگزاري ارزشيابي هاي آغازين و تدريجي جهت ارتقاء آموزشي و انتشار نتايج تجزيه و تحليل امتحانات جهت اطلاع دبيران

این تقویم شامل فهرست فعالیت های که در تقویم اجرایی مدارس دوره متوسطه ذکر شده است قسمتی از ان در بالا ذکر شده است برای دریافت فوری با شماره زیر تماس بگیرید

۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

هزینه ۱۰۰۰ تومان

 

بقیه متن در ادامه مطلب موجود است:: برچسب‌ها: تقویم اجرایی مدارس دوره متوسطه, دانلود رایگان, تقویم اجرایی متوسطه, عناوين و برنامه هاي فعاليت هاي پرورشي و فرهنگي
ن : گروع تحلیگران جوان
ت : جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱

 

برای دریافت فوری پرسشنامه با شماره زیر تماس بگیرید

 

09351472749

ایمیل:

LspssL@yahoo.com

 

 برای انتخاب و سفارش پرسشنامه خود با ما تماس بگیرید:۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹

 

پرسشنامه های، تحصیلی شغلی+پرشنامه های سری

 

» پرسش نامه فعالیت کسب و کار خانگی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه خود کارآمدی کسب و کار خانگی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه نگرش نسبت به کسب و کار خانگی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه رفتار کارآفرینی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه نگرش کارآفرینی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه استعداد شناختی کار آفرینی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه فعالیت های کاریابی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه خودکار آمدی کاریابی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه باور های کاریابی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه افکار ناکار آمد حرفه ای
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه خود کارآمدی تصمیم گیری شغلی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه تصمیم گیری شغلی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه اطلاعات مسیر شغلی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» شاخص تیپ انیگرام-هادسون
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه شخصیت مایرز بریگز
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» تست بررسی ارزش های آلپورت شخصیت
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند+فرم کوتاه
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه رغبت استرانگ
دانلود پرسشنامه های علمی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

 

مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج

 

» تمایل به مقابله نوجوان با مشکلات تجربه شده(A-COPE)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس درک مسئولیت فرزندی(RFR)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سوگ پیش از تولد(PGS)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس مهرورزی والدین(PNS)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس منبع کنترل والدینی(ploc)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» ابزار پیوند خانوادگی(PBI)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه اقتدار والدینی(PAQ)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» ارزیابی رابطه والد- فرزند (PCRS)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» گزارش والدین(PR)
انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» تست عاطفه والدینی(PAT)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» چک لیست مشکلات رفتاری و حافظه(MBPC)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس رضایت والدینی کانساس(KPS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس(KFLS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» شاخص نگرش های والدینی(IPA)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» شاخص ارتباطات خانواده(IFR)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» شاخص ارتباطات برادری و خواهری(ISR-IBR)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس منبع کنترل جنینی(FHLC)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سنت های خانواده(FTS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» فهرست روال روزمره زندگی و خط مشی های خانواده(FTRI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» فهرست مسئولیت پذیری خانوادگی(FRI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی(FILE)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» شاخص سرسختی خانواده(FHI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس عملکرد خانواده(FFS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس توانمند سازی خانواده(FES)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس های ارزیابی شخصی بحران های خانوادگی(F-Copes)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه مقابله خانوادگی(FCI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» شاخص جشن های خانوادگی(FCEL)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس آگاهی خانوادگی(FAD)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس آگاهی خانوادگی(ّFAD)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» ابزار سنجش خانواده(FAD)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» فهرست سنجش محیطی(EAI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» فهرست سنجش محیطی(EAI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس مقابله با بیماری فرزند توسط والدین(CHIP)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس های تاکتیک های تعارض(CT)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» نگرش نسبت به آمادگی در باره مراقبت طولانی مدت(ATPLTC)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال-نوجوان(AAPI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه حوادث و تغییرات زندگی نوجوان-خانواده(A-FILE)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر(STMI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه تاثیر هوشیاری همسر(SSII)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه توانبخشی همسر(SEI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس رویدادهای ارتباطی(RES)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سنجش رابطه(RAS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه ارتباطات اولیه(PCI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه احساس مثبت(PFQ)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سو رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری فیزیکی)(PAPS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس عشق پر حرارات(PLS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سوء رفتار با همسر:فیزیکی(همسر آزاری فیزیکی)(PASPH)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سوء رفتار با همسر:غیر فیزیکی(همسر آزاری غیر فیزیکی)(PASNP)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سوء رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری غیر فیزیکی)(NPAPS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس منبع کنترل زناشویی میلر(MMLOC)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» شاخص عدم ثبات زناشویی(MII)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس شادمانی زناشویی(MHS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس پیروی از سنت های زناشویی(MSC)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» فهرست سطح مقایسه ی زناشویی(MCLI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس تعارض زناشویی کانزاس(KMS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس رویدادهای فرضی حسادت برانگیز(HjPE)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس برابری/عدم برابری(E/I)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سازگاری دوتایی(DAS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل(DCFS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس سازگاری زوجین شاغل(DECS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» شاخص رضایت زناشویی(IMS)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه ناسازگاری بی یر-استرنبرگ-DQ
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» مقیاس رقابت جویی(cs)
انجام پروژه spssبیستم دی +سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

» پرسشنامه رضایت مراجع+Csq-8
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه قاطعیت+ai
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه پرخاشگری+aq
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس صمیمت+Is
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه وابستگی به دیگران+IDI
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده+Pss-fa
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان+Pss-fr
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه فرایند جدا شدن-فردیت یافتن+S-IPI
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس تاکتیک های تعارض
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان+YA-FIles
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون عاطفه خود آگاه+Tosca-2
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» ابزار پیوند والدینی+pbi
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس رابطه ولی-فرزندی+pcrs
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر+caf+cam
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی+PCSSI
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» شاخص روابط برادر و خواهری+IBR+ISR
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده+MFAI
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» شاخص احقاق جنسی هالبرت+HISA
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی+P-D
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس رویداد های رابطه نامزدی+Res
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر+Pfq
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس تمایز یافتگی خود+DsI
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس خانواده اصلی+Fos
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج-احتمال طلاق+MII
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس+LWMAT
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه تعارضات زناشویی+تجدید نظر شده+MCQ-R
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه تعارضات زناشویی+MCQ
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» شاخص رضایت زناشویی+Ims
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس سازگاری زن و شوهر+Das
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس خرسندی زناشویی+mhs
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده+faces-III
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه انریچ:پربارسازی و تقویت رابطه،ارتباط و خشنودی +enrich+پرسشنامه رضایت مندی زناشویی
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه ابزار سنجش خانواده
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

 

 

پرسشنامه های روانشناسی مثبت

 

» پرسشنامه کیفیت زندگی فرم بهداشت جهانی+26 سوالی
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون سخت رویی کوباسا
دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت +چارلز. لي . شيفر
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقياس خوشکامی اسنيت-هميلتون
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبیرستانی
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم الف) ويژه مردان
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم ب) ويژه زنان
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سازگاری
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سنجش سازگاری بل+فرم بزرگسالان
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» assertiveness+پرسشنامه
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون هوش هیجانی+«بار– اُن»+۹۰ سوالی
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون هوش هیجانی+20 سوالی
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه سلامت عمومي
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شکیبایی
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه خود شناسی
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه استرس
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه کنترل خشم
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» چک لیست بهداشت روانی+دانلود
 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

 

پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی

 

» پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس خود پنداره ی کودکان
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه خود پنداره
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس کنترل درونی-برونی رایتر
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون منبع کنترل نوویکی و استریک لند
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون منبع کنترل درونی ،شانس و افراد مسلط
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس های استرس کودرون
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» هولمز و راهه +برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» چک لیست بهداشت روانی
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون تحمل ناکامی (ERTO)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس سنجش افکار خودکشی بکBSSI
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون افسردگی کودکان ماریاکو
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه افسردگی بک
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس عزت نفس آیزنک
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس عزت نفس روزنبرگ
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه عزت نفس+((شکل تجدید نظر شده ی پرسشنامه کوپر اسمیت))
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه اضطراب امتحانTAI
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون خودسنجی اضطراب زانک
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون اضطراب وجودی گود
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون اضطراب کتل
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسش نامه خصوصیات اخلاقی وودورث
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون بررسی ارزش ها
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه پنج عاملی شخصیت+NEOPI-P
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI)
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیت+نوع A
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیت نوع A وB
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شخصیت آیزنک+نمره گزاری
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون شخصیتی کرنل+فرم N2
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» آزمون ۱۶ عاملی شخصیت کتل
دانلود پرسشنامه+نمره گزاری+روایی+پایایی در انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

» پرسشنامه افسردگی بک+فرم کودکان و نوجوان
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه افسردگی بک+13 ماده ای
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی+KNPI
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه پرخاشگری+AGQ
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» مقیاس خودپنداره پیرز-هریس
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه شخصیتی وودورث
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه سلامت عمومی+GHQ
روایی +پایایی+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصی در انجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه اضطراب کتل
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده علایم روانی+Scl-90-R
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

» پرسشنامه بحران هویت
دانلود پرسشنامه+مقیاس+روانسنجی+شخصیت+تشخیصیانجام کارهای spss -پروژه spss-فصل 4 پایان نامه

 

 :: برچسب‌ها: پرسشنامه مدیریت, روانشناسی, خانواده, شغلی, کودک
ن : گروع تحلیگران جوان
ت : جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱
 
برچسب ها
آرشیو مطالب
امكانات جانبي